Gratis verzending
(in Nederland) bij besteding vanaf 50

Betalen & Privacy

Bij Kookwinkel Bianca Bonte betaalt u altijd via een beveiligde (SSL)verbinding. U heeft u de volgende manieren om te betalen: 

iDEAL

Bij betalen d.m.v. iDEAL maakt u gebruik van uw vertrouwde manier van internetbankieren van uw eigen bank. Deze manier van betalen is zeer veilig en heeft de snelste aflevering van uw bestelling.

Bankoverschrijving

U kunt uw betaling doen d.m.v. een bankopdracht c.q internetbankieren. U kunt het totaalbedrag van uw bestelling, onder vermelding van uw naam en het ordernummer van uw bestelling, overmaken op rekeningnr NL40RABO0171059611 t.n.v. Bianca Bonte in Oostburg

In de winkel

Indien u een aankoop in onze winkel doet of een bestelling komt afhalen. U kunt in onze winkel op een aantal manieren betalen: Met contant geld of via een Pin transactie. We accepteren creditcards / Mastercard / EC kaarten en Bancontact. Ook met Iris-cheques bent u bij ons van harte welkom. 
 

Veiligheid

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam-, adres- en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren. Wij gebruiken daartoe een beveiligde (SSL)verbinding. Ook uw betaling gaat via deze beveiligde verbinding.

PRIVACYBELEID

INLEIDING

IN ONS BEDRIJF ZIJN VERTROUWELIJKHEID, VEILIGHEID EN ZORGVULDIGHEID BELANGRIJKE BEGRIPPEN. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP EN GOED WERKGEVERSCHAP BETEKENEN BIJ ONS OOK DAT WIJ VOLGENS DE REGELS OMGAAN MET PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY.

HOE WIJ DAARMEE OMGAAN, LEEST U IN DIT DOCUMENT. WANNEER U VAN MENING BENT DAT DEZE REGELS NIET GOED STAAN VERMELD OF WORDEN NAGELEEFD, DAN VERZOEKEN WIJ U DRINGEND CONTACT OP TE NEMEN MET BIANCA BONTE.


VERTROUWELIJKHEID
WIJ ZIJN KOOKWINKEL BIANCA BONTE EENMANSZAAK.

WIJ WERKEN VOLGENS DE PRIVACYWET- EN REGELGEVING. WIJ VERWERKEN UW GEGEVENS VERTROUWELIJK, VEILIG EN ZORGVULDIG EN RESPECTEREN UW RECHTEN.

VOOR HET BEREIKEN VAN HET DOEL WAARVOOR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT, WORDT INBREUK OP DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ZOVEEL MOGELIJK BEPERKT. DE INBREUK ZAL NIET ONEVENREDIG ZIJN. DE INFORMATIE WORDT NIET LANGER BEWAARD DAN NOODZAKELIJK.

WIJ VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS ONDER ANDERE VAN ONS PERSONEEL, ONZE ZAKELIJKE RELATIES EN KLANTEN. IN BIJZONDERE GEVALLEN ZULLEN WIJ UW (VRIJE, SPECIFIEKE, GEÏNFORMEERD EN ONDUBBELZINNIGE) TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERWERKING. UW TOESTEMMING ZAL WORDEN VASTGELEGD EN BEWAARD. U KUNT IN BEGINSEL GEGEVEN TOESTEMMING WEER INTREKKEN.


PERSONEEL
WIJ BEWAREN DE PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE MEDEWERKERS IN VERBAND MET ONDERSTAANDE ONDERWERPEN ZO LANG ALS NOODZAKELIJK, DUS VOOR DE KORTST MOGELIJKE TERMIJN.


RELATIES EN KLANTEN
WIJ BEWAREN DE PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE RELATIES EN KLANTEN IN VERBAND MET ONDERSTAANDE ONDERWERPEN ZO LANG ALS NOODZAKELIJK, DUS VOOR DE KORTST MOGELIJKE TERMIJN. IN ENKELE GEVALLEN GELDEN WETTELIJKE BEWAARTERMIJNEN. VOOR ANDERE HANTEREN WIJ INTERNE RICHTLIJNEN:


SOCIAL MEDIA
ALS U DEELNEEMT AAN SOCIAL MEDIA ALS FACEBOOK, TWITTER, YAMMER, PINTEREST, INSTAGRAM, LINKEDIN, ENZOVOORT, DIENT U BEKEND TE ZIJN MET DE HULPMIDDELEN DIE DEZE SITES BIEDEN VOOR HET INSTELLEN VAN UW VOORKEUREN VOOR HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS VIA UW SOCIALE-MEDIAPROFIEL(EN). WANNEER WIJ IN DIT KADER PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN, ZIJN WIJ OOK GEBONDEN AAN DIT PRIVACY BELEID.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS ZOALS INFORMATIE OVER GEZONDHEID EN LIDMAATSCHAP VAN EEN VAKBOND VERWERKEN WIJ NIET, TENZIJ MET UW TOESTEMMING OF STRIKT BINNEN DE GRENZEN VAN DE WET.
-        MEDISCHE INFORMATIE MEDEWERKERS
-        INCIDENTENWAARSCHUWINGSSYSTEEM
-        BSN
-        WETTELIJKE VERPLICHTING.

 

VEILIGHEID
WIJ SPANNEN ONS MAXIMAAL IN OM UW PRIVACY TE WAARBORGEN. ONZE MEDEWERKERS HEBBEN EEN GEHEIMHOUDINGSPLICHT EN HEBBEN ALLEEN TOEGANG TOT INFORMATIE NODIG VOOR DE UITOEFENING VAN HUN FUNCTIE. ONS COMPUTERNETWERK EN GEBOUW IS BEVEILIGD VOOR DIT DOEL. 

IN HET GEVAL DAT, ONDANKS ONZE VEILIGHEIDSMAATREGELEN, PERSOONSGEGEVENS IN HANDEN (KUNNEN) ZIJN GEKOMEN VAN DERDEN ZONDER TOEGANGSRECHTEN, ZULLEN WIJ U DIRECT INFORMEREN, ALSMEDE DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS.


VERWERKING VOOR EN DOOR DERDEN
WIJ MAKEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN ANDERE BEDRIJVEN. DAT VALT ONDER ONZE VERANTWOORDELIJKHEID. WIJ SLOTEN EN SLUITEN MET DEZE BEDRIJVEN VERWERKINGSOVEREENKOMSTEN.

 

ZORGVULDIGHEID

WANNEER U INFORMATIE WILT OVER ONZE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, DAN ZULLEN WIJ U DEZE INFORMATIE PAS GEVEN NA EEN POSITIEVE IDENTIFICATIE. U HEEFT DAN RECHT OP:

-        INZAGE IN DOOR ONS VAN U VASTGELEGDE GEGEVENS;
-        CORRECTIE OF VERWIJDERING;
-        BEZWAAR TEGEN BEPAALDE WIJZEN VAN GEBRUIK.

EEN VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING OF BEZWAAR KUNT U INDIENEN BIJ BIANCA BONTE,BROUWERIJSTRAAT 4, 4501 CP OOSTBURG MET EEN KOPIE VAN UW IDENTITEITSBEWIJS. WIJ ZULLEN DAN BINNEN 2 WEKEN REAGEREN.